KOMIKER STÖDFOND

Under denna pandemi så finns vi här för att hjälpa varandra.


Syftet med denna fond är att bistå genom att bevilja engångsstipendier till sökande komiker. Detta som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19. Dessa blygsamma stipendier är tänkta som ett sätt att ge omedelbar hjälp till standup-komiker som förlorat gig och inkomster i och med nedstängningen.
 
Mindre stipendier på upp till 5000 kronor kommer att utbetalas till komiker som påverkats och enligt principen först till kvarn.

Vänligen se fondens riktlinjer nedan:

Krav för att söka:
 
  • Du måste ha varit verksam som komiker i minst ett år vid söktillfället

  • Haft en inkomst på minst 20.000 och mest 500.000 som ståuppkomiker

  • Kunna uppvisa bevis på inkomstbortfall under den aktuella perioden

Vi tar oss igenom det här tillsammans

Available funds are limited, deadlines and eligibility may be altered as circumstances change. Incomplete applications will not be considered.